Publikacje

  • Człowiek niemile widziany, “Personel Plus”, kwiecień 2019
  • Kobieto, przestań narzekać, “Personel Plus”, kwiecień 2019
  • Jak budować lepszy świat, pracując w korpo?, “Personel Plus”, marzec, 2019
  • Czy empatia jest zawsze dobra? [https://efektywnyaltruizm.org/blog/post-3.html], Fundacja Efektywny Altruizm, aktualizacja 17.03.2018 [dostęp: 07 grudnia 2019]
  • Czy owce są już w smoku?, “Personel Plus”, luty, 2018
  • Dlaczego warto pomagać?, [https://efektywnyaltruizm.org/blog/post-2.html], Fundacja Efektywny Altruizm, aktualizacja 20.01.2018 [dostęp: 07 grudnia 2019]

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.