35 – O dialogu i budowaniu relacji z Brygidą Dynisiuk

Brygida Dynisiuk jest trenerką Porozumienia bez Przemocy (NVC, Nonviolent Communication) certyfikowana przez The Center for Nonviolent Communication oraz mediatorka pracująca w tym nurcie.

Rozmawiamy o tym czym jest budowanie prawdziwego kontaktu. O wyzwaniach, ale i o wielkiej sile i darze tego podejścia.

Więcej Brygidy:
https://leance.org/o-nas/brygida-dynisiuk/
bdynisiuk@gmail.com

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.