18 – O motywacji i zmianie z Marcinem Capigą

Marcin Capiga,
Training Tree

Rok 2020 pokazał nam coś, o czym mówiło się od dawna w biznesie – że zmiana jest nieunikniona.        A kluczowym jest w obecnym świecie, aby potrafić się szybko dostosować do tych zmian.

Z Marcinem Capigą, autorem książki oraz kursu „Motywacja przez wielkie M”, rozmawiamy o tym jak motywować się do działania w świecie VUCA (zmieniającym się i niepewnym).

więcej Marcina:
www: https://marcincapiga.pl/
kurs: https://marcincapiga.pl/motywacja
facebook: https://www.facebook.com/capigamarcin
IG: https://www.instagram.com/marcin_capiga/?hl=pl
LI: https://www.linkedin.com/in/marcincapiga/
Firma: https://trainingtree.pl/

więcej mnie:
fb
ig
li

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.