Publikacje

  • Człowiek niemile widziany, “Personel Plus”, kwiecień 2019  
  • Kobieto, przestań narzekać, “Personel Plus”, kwiecień 2019
  • Jak budować lepszy świat, pracując w korpo?“Personel Plus”, marzec, 2019
  • Czy empatia jest zawsze dobra? [on-line], Fundacja Efektywny Altruizm, aktualizacja 17.03.2018 [dostęp: 07 grudnia 2019], dostępny w internecie: efektywnyaltruizm.org
  •  Czy owce są już w smoku?, “Personel Plus”, luty, 2018
  •  Dlaczego warto pomagać? [on-line], Fundacja Efektywny Altruizm, aktualizacja 20.01.2018 [dostęp: 07 grudnia 2019], dostępny w internecie: efektywnyaltruizm.org
 
Close Menu